Definitie van hypotheek

Paper house in green grass over blue sky. Mortgage concept

Hoewel het begrip hypotheek veel definities kent, hebben wij deze definities samengevat in onderstaande definitie:

Een hypoteek, ook wel hypotecaire lening genoemd, is een geldlening waarbij registergoed (bijvoorbeeld onroerend goed of een boot) als onderpand dient.