Onderhandse Lening

In sommige gevallen hebt u geld nodig en wilt u niet wijken naar een bank of geldverstrekker. Bijvoorbeeld vanwege de hoge te betalen rente of het risico dat u het geld niet binnen de afgesproken tijd terug kun betalen. In zo’n geval kunt u een onderhandse lening afsluiten.

Wat is een onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening waarbij direct contact is tussen degene die het geld leent en degene die het geld uitleent. Vaak wordt er geleend van familie of vrienden. Het is echter wel van groot belang dat er een marktcomforme rente wordt gerekend. Doe je dit niet? Dan is het mogelijk dat de belastingdienst de lening als een schenking of gift beschouwd. U moet dan belasting betalen over de gift. Het is natuurlijk wel mogelijk om deze “rente” te schenken. Leg dit dan wel goed en duidelijk vast. Ieder jaar mag je op dit moment € 5.000 euro belastingvrij schenken aan als ouder aan een kind. Wilt u op een andere manier of meer geld schenken? Dan is het verstandig om dit van te voren goed uit te zoeken.

Vastleggen

Het is verstandig om de afspraken op papier vast te leggen en te ondertekenen. Via het internet kunt u diverse modelcontracten downloaden die als basis kunnen dienen voor het contract. Het vastleggen wordt ten zeerste aangeraden om ongemak in de toekomst te voorkomen.